close

 • להיות נאמן למולדת שלי, הרפובליקה הפולנית

   

 • חדשות

 • 17 stycznia 2017

  הנשיא אנדז'יי דודא העניק מדלית נשר הלבן לפרופ' שבח וייס, שגריר ישראל לשעבר בפולין.

  -אתה בן העם היהודי ובן פולין - אמר הנשיא. הוא הוסיף: - אתה פטריוט גדול של מדינת ישראל, אבל מעולם לא שכחת את המולדת הפולנית שלך.

   

  לשבח וייס הוענקה  מדליה הנשר הלבן "לאות הוקרה על הצטיינות מכובדת בפעילותיו להעמיק יחסי ידידות ומקיפים בין פולין ומדינת ישראל.

   

  שבח וייס הדגיש את האופי הסמלי של האירוע: קבלת המדליה הפולנית הכי גבוהה מנשיא פולין בירושלים. "המפגש שלנו כאן בירושלים, החלטתו של הנשיא להעניק לי את המדליה בדיוק כאן זה עבורי מאוד מרגש וסימלי"- אמר וייס.

  Weiss
  Weiss2
  Weiss3

  Print Print Share: