close

 • להיות נאמן למולדת שלי, הרפובליקה הפולנית

   

 • חדשות

 • 15 grudnia 2016

  למעלה מחמישים צעירים פולנים וישראלים חגגו בביתו של השגריר ציינו עשור לתוכנית חילופי סטודנטים. התוכנית אורגנה על ידי מוזיאון לתולדות יהודי פולין "פולין", המכון ההיסטורי היהודי בוורשה ואוניברסיטת תל אביב.

  חילופי סטודנטים מתקיימים מ- 2006. התוכנית עוזרת ללמוד את ההיסטוריה פולנית-יהודית, עוזרת להתגבר על דעות קדומות ולבנות פרויקטים משותפים. מדי שנה בחודשי הקיץ, צעירים ישראלים נפגשים עם סטודנטים פולנים בוורשה.  הם מבצעים במשך שבועות פרויקטים חינוכיים ואמנותיים. בשלב השני של הפרויקט סטודנטים פולנים מגעים לישראל כדי ללמוד במשך סמסטר  באונ' תל אביב.

   

  מטרת הפרויקט היא לאפשר לצעירים ללמוד  על ההיסטוריה המשותפת,  להכיר את התרבות העכשווית בפולין ובישראל.

   

  גב' ציפי זערי היא רכזת הפרויקט מצד ישראל. נשיא פולין אנדז'י דודה העניק לגב' זעירי מדליה על מסירותה לתוכנית.  בפרויקט השתתפו מעל-200 סטודנטים מפולין ומישראל. הפרויקט מתקיים בזכות תרומתם של תומק אולטובסקו ויגאל אוזחוב. שגרירות פולין בישראל והמכון הפולני בתל אביב תומכים בפרויקט במסגרת קידום יחסים טובים בקרב צעירים פולנים וישראלים.

  PIYE10
  PIYE1a
  PIYE2a
  PIYE3a

  Print Print Share: